Let op: De standaard Webrichtlijnen versie 2 is per 15 november 2016 vervallen. De standaard is vervangen door de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Daarom zal deze website binnenkort verdwijnen. De oude standaard is dan nog als downloadbaar document via de website digitoegankelijk.nl (opvolger van webrichtlijnen.nl) te raadplegen.

Documentatie bij Webrichtlijnen versie 2

Webrichtlijnen versie 2, die is gepubliceerd op http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/, wordt ondersteund door niet-normatieve informatie. Hoewel deze informatie niet dezelfde formele status heeft als de norm, bevat het belangrijke informatie om de Webrichtlijnen te kunnen begrijpen, te kunnen implementeren, te kunnen toetsen op conformiteit en te kunnen beheren.


voetnoot 1: De evaluatiemethode is ontwikkeld in samenwerking met een onafhankelijke organisatie, de stichting Waarmerk drempelvrij.nl. De stichting exploiteert een waarmerkregeling voor de Webrichtlijnen. De regeling omvat aparte waarmerken voor WCAG. Deze waarmerken zijn gebaseerd op onderzoek naar een subset van de Webrichtlijnen en gelden derhalve als deelcertificaten voor conformiteit met de Webrichtlijnen.
Diverse marktpartijen voeren inspecties uit, op basis waarvan - namens de stichting - een waarmerk kan worden verleend. Deze partijen mogen pas Waarmerk drempelvrij.nl inspecties uitvoeren nadat een accreditatieprocedure door de Raad voor Accreditatie (RvA) succesvol is afgerond.