Verkorte titel
Gu12 Foutmeldingen: contactinformatie

Volledige titel van de techniek

Gu12: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat contactinformatie

Toepasbaarheid

Alle pagina's waarop een door het systeem gegenereerde foutmelding voorkomt.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Het toepassen van deze techniek zorgt ervoor dat wanneer fouten zich voordoen, contactinformatie voor de gebruiker gemakkelijk te vinden is. Hierdoor heeft de gebruiker de mogelijkheid om bijvoorbeeld de fout bij de beheerder van de verzameling webpagina's te melden, of vragen te stellen over eventuele implicaties of consequenties van de fout(melding) afhankelijk van de omstandigheden. De gebruiker hoeft derhalve niet op zoek te gaan naar de contactinformatie.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Na het versturen van een formulier met persoonsgegevens, wordt de gebruiker met een door het systeem gegenereerde foutmelding geconfronteerd. De gebruiker is op dit moment niet zeker of de gegevens daadwerkelijk zijn verstuurd; twee keer versturen in dit geval kan voor de gebruiker problematisch zijn. Deze gebruiker vindt de contactgegevens op de foutmeldingspagina, en kan contact opnemen met de betreffende partij om vast te stellen of de gegevens succesvol zijn ontvangen.

Voorbeeld 2

Bij het verzenden van een zoekopdracht geeft het systeem steeds een foutmelding. Op deze foutmeldingspagina staan contactgegevens, die door de gebruiker worden gebruikt om een melding van de fout aan de betreffende partij door te geven.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of door het systeem gegenereerde foutmeldingspagina's contactinformatie van de beheerder en/of de organisatie bevatten.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle nr. 1 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.