Verkorte titel
Gu13 Foutmeldingen: informatie over het herstellen van de fout

Volledige titel van de techniek

Gu13: Een door het systeem gegenereerde foutmelding bevat:

Opmerking: Als door de gebruiker een taalvoorkeur is opgegeven, bijvoorbeeld via een op de verzameling webpagina's aanwezige keuzemogelijkheid om van taal te wisselen of via de in de browser ingestelde taalvoorkeur, dan dienen de uitleg op de foutpagina en de informatie over hoe de fout kan worden hersteld ook in de corresponderende taal te worden weergegeven.

Toepasbaarheid

Alle pagina's waarop een door het systeem gegenereerde foutmelding voorkomt.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek zorgt voor foutmeldingen die begrijpelijk zijn voor niet-technische gebruikers. Door een server gegenereerde foutmeldingen bevatten foutnummers en uitleg die veel gebruikers geen bruikbare informatie geven over hoe de fout is ontstaan, wat de eventuele oorzaak kan zijn en wat er aan kan worden gedaan. Deze techniek voorziet hierin. Tevens wordt een mogelijkheid geboden om de foutmelding door te kunnen geven aan een beheerder van de verzameling webpagina's, indien de fout niet door de gebruiker zelf is op te lossen. Indien de fout door de gebruiker is op te lossen, dan biedt de foutmelding informatie aan de gebruiker over hoe de fout kan worden hersteld. De foutmelding en bijbehorende teksten zijn geschreven in dezelfde taal als de overige content van de verzameling webpagina's.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Op een Nederlandstalige website volgt de gebruiker een link die naar een andere pagina op dezelfde website hoort te leiden: http://www.example.com/banen. Er is echter een typfout gemaakt; de link leidt naar http://www.example.com/bananen, die niet bestaat. De gebruiker krijgt een foutmelding te zien. Hierop staat (in plaats van de standaard server-foutmelding '404 - Page Not Found') in het Nederlands dat de pagina niet is gevonden. Er worden meerdere mogelijke oorzaken van de fout gegeven: mogelijke spelfout in de URI, de pagina is wellicht verplaatst, etc. De gebruiker merkt dat de link niet correct was en wil dit doorgeven. Om dit te doen maakt de gebruiker gebruik van het e-mailadres van de beheerder, dat onderaan de foutmelding staat.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure scenario 1: fout door gebruiker op te lossen

  1. Controleer of door het systeem gegenereerde foutmeldingspagina's duidelijke uitleg over de opgetreden fout bevatten;
  2. Controleer of deze uitleg in de taal van de verzameling webpagina's is geschreven;
  3. Controleer of er duidelijk wordt uitgelegd hoe de fout door de gebruiker kan worden hersteld OF er een mogelijkheid wordt geboden om de fout aan de beheerder van de verzameling webpagina's te melden.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Alle controles zijn waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.