Verkorte titel
Gu14 Formulieren: specifieke invoer

Volledige titel van de techniek

Gu14: Bij het invullen van een veld dat een specifieke invoer vereist:

Toepasbaarheid

Alle formulieren die invoervelden bevatten.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek is bedoeld om de gebruiker te voorzien van voldoende informatie over eventuele specifieke eisen voor het invullen van formuliervelden. Velden waarbij de invoer enkel op een bepaalde wijze dienen te worden ingevuld zijn voorzien van een duidelijke instructie zodat de gebruiker een invoerfout kan voorkomen. Een alternatief is om ervoor te zorgen dat ongeacht de manier waarop de gebruiker de gewenste informatie invoert, dat deze informatie door software naar de gewenste wijze van invoer wordt aangepast.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Op een formulierveld voor een telefoonnummer staat er een tekst bij het veld, waarin uitgelegd wordt dat de telefoonnummer zonder spaties of koppeltekens dient te worden ingevoerd.

Voorbeeld 2

Een formulierveld voor een telefoonnummer accepteert alle wijzen van invoer van het nummer (met of zonder koppeltekens en spaties, etc.). De telefoonnummers worden echter als een reeks cijfers zonder koppeltekens en spaties opgeslagen in een database. In dit geval worden de ingevoerde gegevens bij het versturen door software bewerkt, waardoor deze aan de eisen voldoet.

Voorbeeld 3

Een e-mailadres wordt door middel van kopiƫren en plakken in het daarvoor bestemde formulierveld ingevoerd. Bij het kopiƫren is na het e-mailadres een spatie meegekopieerd - in het Engels wordt dit een trailing space genoemd - terwijl in e-mailadressen geen spaties mogen voorkomen. Het systeem herkent de extra spatie aan het einde en verwijdert deze automatisch.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Voor de procedures uit van techniek G89 en van techniek G184;
  2. Controleer aan een van beide technieken uit procedurestap 1 wordt voldaan;
  3. Controleer of formuliervelden die een specifieke wijze van invoer vereisen, verschillende vormen van invoer accepteren. De invoer wordt softwarematig aangepast.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle 2 of controle 3 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.