Verkorte titel
Gu16 Formulieren: gegevens bewaren

Volledige titel van de techniek

Gu16: Bij een formulier dat bedoeld is om persoonsgegevens aan te leveren die in een proces worden verwerkt, wordt tijdens het invullen of na het indienen van het formulier een mogelijkheid geboden om:

Toepasbaarheid

Alle formulieren waarbij persoonsgegevens worden ingevuld.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek heeft betrekking op formulieren die bedoeld zijn om een transactie tot stand te brengen. Het zorgt ervoor dat gebruikers kunnen achterhalen welke persoonsgegevens zij in een gegeven formulier hebben ingevuld, ter archivering of ter vastlegging van de transactie. Dit is vergelijkbaar met het (kunnen) maken van een fotokopie van een ingevuld papieren formulier.
Opmerking: Niet alle formulieren vallen onder de scope van deze technieken. Uitzonderingen zijn inlogfomulieren en reacties op nieuwsberichten en blogpostings.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Bij het bestellen van een publicatie worden persoonsgegevens gevraagd. Onderaan het formulier staat vermeld dat de gebruiker na het versturen gelegenheid zal krijgen om zijn gegevens op te slaan. De gebruiker verstuurt het formulier en krijgt vervolgens de mogelijkheid om de ingevulde gegevens te downloaden in de vorm van een tekstbestand.

Voorbeeld 2

Bij het bestellen van een publicatie worden persoonsgegevens gevraagd. Onderaan het formulier is een aanvinkvakje beschikbaar, waarmee de gebruiker kan aangeven dat zij de door haar ingevulde gegevens per e-mail wenst te ontvangen. Bij het versturen van het formulier worden de gegevens automatisch ook naar de gebruiker toegestuurd.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

 1. Controleer of het formulier dat persoonsgegevens vereist is bedoeld om een transactie tot stand te brengen.
  Buiten de scope van deze techniek vallen in ieder geval:
  • inlogfomulieren,
  • reacties op nieuwsberichten of blogpostings die enkel een naam, e-mailadres en reactie vereisen.
 2. Controleer of bij het formulier dat persoonsgegevens vereist, de mogelijkheid wordt aangeboden om de ingevulde gegevens op te slaan;
 3. Controleer of bij het formulier dat persoonsgegevens vereist, de mogelijkheid wordt aangeboden om de ingevulde gegevens per e-mail te ontvangen.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

 1. Controle 1 is waar EN
 2. Controle 2 of controle 3 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.