Verkorte titel
Gu20 Meertaligheid: links naar anderstalige content

Volledige titel van de techniek

Gu20: Op elke pagina van een verzameling webpagina's die content bevat die ook beschikbaar is in een andere taal op een andere webpagina wordt een link aangeboden:

Toepasbaarheid

Alle webpagina's die content bevatten die ook in een andere taal op een andere webpagina staat.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek draagt bij aan de vindbaarheid van content die in een andere taal beschikbaar is. De webpagina's die vertaalde content bevatten, bevatten ook een link naar de anderstalige variant van deze content. Een andere optie is het aanbieden van een link naar de beginpagina van de anderstalige deel van de verzameling webpagina's.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Een Nederlandstalige website bevat een pagina Over de organisatie, waarvoor een Engelstalige variant beschikbaar is. De pagina bevat een link naar de Engelstalige pagina.

Voorbeeld 2

Een Nederlandstalige website is ook volledig in het Engels beschikbaar. Elke pagina in de Nederlandstalige website bevat een link naar de beginpagina (homepagina) van de Engelstalige variant van de website.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of de getoetste content beschikbaar is in een andere taal;
  2. Controleer of er op de pagina waarvoor een vertaling beschikbaar is, een link beschikbaar is naar deze vertaalde content;
  3. Controleer of er op de pagina's waarvoor een vertaling beschikbaar is, een link beschikbaar is naar de beginpagina van de anderstalige content.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle 2 of controle 3 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.