Verkorte titel
Gu29 URI's: link aanbieden als content verplaatst is

Volledige titel van de techniek

Gu29: Als content is verplaatst naar een andere locatie op hetzelfde domein, wordt een link aangeboden die leidt naar de nieuwe locatie

Toepasbaarheid

Alle content die middels een URI kan worden benaderd.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek zorgt ervoor dat bezoekers die content willen bereiken via een oude URI, nog altijd bij de betreffende content kunnen doordat er een link naar de nieuwe URI wordt geplaatst, ook al gebeurt dit niet automatisch.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Op een website was informatie te vinden over duurzame URI's via de volgende URI:

http://www.example.com/specificaties/webrichtlijnen/duurzame-uris

Door het herstructureren van de inhoud van de website is een nieuwe URI-model onstaan. De nieuwe URI is:

http://www.example.com/webrichtlijnen/uri/duurzame-uris

Op de oude URI is een webpagina waarop wordt aangegeven dat de inhoud is verplaatst, met een link naar de nieuwe locatie van de inhoud.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of via de oude URI een link wordt aangeboden naar de nieuwe locatie van de betreffende content.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle 1 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.