Verkorte titel
Gu31 URI's: wijzigen van URI bij aanpassing van dynamische content

Volledige titel van de techniek

Gu31: In situaties waar de content wordt bepaald door de URI en de content wijzigt, dan moet een mechanisme beschikbaar zijn om de URI van de nieuwe content vast te leggen

Toepasbaarheid

Alle webpagina's.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Sommige URI's, bijvoorbeeld van geoapplicaties, bevatten informatie over de daadwerkelijke inhoud van de pagina, en een wijziging in de URI veroorzaakt ook een wijziging in de inhoud. Bij dergelijke applicaties kan de inhoud van de pagina vaak dynamisch worden gewijzigd, waardoor de URI en de inhoud niet meer op elkaar zijn afgestemd. Toepassing van deze techniek zorgt voor afstemming tussen dynamische inhoud en de URI.

Deze techniek wordt ingezet door gebruik te maken van een van de volgende methoden:

  1. Door de applicatie de URI automatisch aan te laten passen aan de hand van de door de gebruiker gewijzigde content;
  2. Door de gebruiker een mechanisme te geven waarmee zij over een aangepaste URI beschikken naar aanleiding van de aangepaste content.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1 (Goed)

Een webpagina bevat een geografische kaartapplicatie. De URI bevat gegevens zoals coordinaten en hoe ver er op de kaart is ingezoomd:

http://www.openstreetmap.org/?lat=52.07962&lon=4.3134&zoom=18&layers=M

Zodra de gebruiker de positie op de kaart verandert of uitzoomt, is de URI onjuist. De applicatie past de URI automatisch aan aan de nieuwe situatie.

Voorbeeld 2 (Goed)

Op dezelfde webpagina als in Voorbeeld 1, is in plaats van automatische aanpassing van de URI een link beschikbaar, "Permanente verwijzing", die de nieuwe situatie van de kaart bevat.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of door de URI wordt bepaald welke content op de webpagina wordt weergegeven;
  2. Controleer of de gebruiker in staat wordt gesteld om de content van de pagina te wijzigen;
  3. Controleer of de URI automatisch wordt aangepast op het moment dat de gebruiker de content van de pagina wijzigt;
  4. Controleer of een mechanisme voor de gebruiker beschikbaar is, waarmee deze over een vernieuwde URI beschikt die correspondeert met de wijzigingen in de content van de webpgina.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

Indien controles 1 en 2 waar zijn, dient controle 3 of controle 4 waar te zijn.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.