Verkorte titel
Gu8 Foutmeldingen: link naar de homepage

Volledige titel van de techniek

Gu8: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat een link naar de homepage

Toepasbaarheid

Alle pagina's waarop een door het systeem gegenereerde foutmelding voorkomt.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek zorgt ervoor dat de gebruiker snel en met minimale moeite terug kan naar de homepage* van een gegeven verzameling webpagina's. De bedoeling is om te voorkomen dat de gebruiker geconfronteerd wordt met onbruikbare (default) systeem/server foutpagina's waar zij niets mee kunnen.

Opmerking: Deze techniek heeft betrekking op alle typen foutpagina's. Echter bij een inspectie kunnen veilig en betrouwbaar enkel pagina's met de foutmelding Error 404 / Not Found (niet gevonden) worden opgeroepen. Pagina's met andere foutmeldingen kunnen meestal alleen worden beoordeeld als ze tijdens een inspectie worden aangetroffen.

Opmerking 2:De homepage is de webpagina die door de eigenaar is bedoeld als startpunt van een verzameling webpagina's.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1 (Fout)

Na het volgen van een hyperlink op een website komt de gebruiker terecht op een pagina met een foutmelding die door de webserver is gegenereerd. Op de pagina staat "404: File not found" en verder enkele gegevens zoals datum, tijd en gegevens van de webserver.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of door het systeem gegenereerde foutmeldingen een hyperlink bevatten naar de homepagina van de verzameling webpagina's.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle nr. 1 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.