Verkorte titel
Gu9 Foutmeldingen: navigatie

Volledige titel van de techniek

Gu9: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat de sitenavigatie die ook beschikbaar is op overige delen van de verzameling webpagina's

Toepasbaarheid

Alle pagina's waarop een door het systeem gegenereerde foutmelding voorkomt.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Deze techniek zorgt ervoor dat de gebruiker op een foutmeldingspagina de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de sitenavigatie zoals hij of zij gewend is van de overige pagina's van de verzameling webpagina's.

De sitenavigatie is het onderdeel van de webpagina dat links bevat naar belangrijke pagina's binnen de verzameling webpagina's. Belangrijk kenmerk van sitenavigatie is dat het meestal op vrijwel alle webpagina's voorkomt.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Na het volgen van een hyperlink op een website komt de gebruiker terecht op een pagina met een foutmelding die door de webserver is gegenereerd. Op deze pagina staat vermeld dat de betreffende webpagina niet is gevonden. De pagina bevat een navigatiemenu zoals op alle andere pagina's van de website.

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of door het systeem gegenereerde foutmeldingen de sitenavigatie bevat die op de overige webpagina's beschikbaar is.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle nr. 1 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.