Verkorte titel
Hu2 Frames: <iframe> element wordt niet gebruikt

Volledige titel van de techniek

Hu2: Er wordt geen gebruik gemaakt van het iframe element (HTML)

Toepasbaarheid

Alle webpagina's.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Iframes maken het mogelijk om een webpagina weer te geven als onderdeel van een andere webpagina, ook als die afkomstig is van een externe bron. Het inmiddels afgekeurde frameset element hoeft hiervoor niet te worden gebruikt. Het iframe element wordt door de huidige algemeen gangbare user agents ondersteund. Content die wordt geplaatst binnen het iframe element wordt gelezen door browsers die iframes niet ondersteunen. Er zijn echter maatregelen die de ontwikkelaar moet nemen om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de geneste content te optimaliseren. Door iframes niet te gebruiken en te kiezen van een andere techniek wordt de kans op complicaties die door externe factoren kunnen worden veroorzaakt verkleind. Voorbeelden van complicaties zijn beveiligingsrisico's, of externe webpagina's waarvan de inhoud ineens in tegenspraak wordt met de eigen content.

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

In plaats van een Twitter feed te presenteren in een <iframe>, wordt de content door middel van een Twitter API opgehaald en geïntegreerd aangeboden in de HTML-pagina.

Voorbeeld 2

Een videofragment dat afkomstig is van Example.com wordt niet getoond in een <iframe>, maar in de pagina opgenomen met behulp van het <object> element. Beide worden als HTML-code op de website van Example.com aangeboden; de handelingen die ervoor moeten worden verricht zijn dus gelijk.

De HTML-code voor het <iframe>:

<iframe width="425" height="349"
  src="http://www.example.com/embed/atp2XVOotT0"
  frameborder="0"
  allowfullscreen>
  <p><a href="http://www.example.com/watch?v=atp2XVOotT0">
    Bekijk het videofragment
   '<span lang="en">Octopus <abbr title="versus">vs</abbr> Shark</span>'
   op Example.com</a>
  </p>
</iframe>

De HTML-code voor het direct opnemen van het videofragment op de pagina:

<object width="425" height="349">
  <param name="movie"
   value="http://www.example.com/v/atp2XVOotT0?fs=1&hl=nl_NL">
  </param>
  <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
  <param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
  <p><a href="http://www.example.com/watch?v=atp2XVOotT0">
   Bekijk het videofragment
   '<span lang="en">Octopus <abbr title="versus">vs</abbr> Shark</span>'
   op Example.com</a>
  </p>
</object>

(In beide gevallen is een link naar het videofragment op Example.com toegevoegd, in geval <iframe> of <object> niet - of niet goed - door een browser wordt ondersteund.)

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

 1. Controleer of het iframe element op de betreffende pagina wordt gebruikt.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

Controle 1 is niet waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.