Verkorte titel
Hu6 Scheiden: HTML-versie gebruiken die geen achterhaalde markup toestaat

Volledige titel van de techniek

Hu6: Gebruik een versie van HTML die geen achterhaalde elementen en attributen toestaat, en zorg er voor dat pagina's valideren (HTML)

Toepasbaarheid

Alle webpagina's.

Deze techniek is van toepassing op:

Beschrijving

Er wordt nog steeds regelmatig gekozen voor de overgangsversies van opmaaktalen, bijvoorbeeld vanwege legacy content. Het blijkt een keuze die een negatieve invloed heeft op de duurzaamheid, omdat daardoor ook nieuw gecreëerde content code kan bevatten die inmiddels als achterhaald wordt beschouwd.

Deze techniek draagt bij aan de duurzaamheid doordat overgangsversies van HTML-specificaties niet worden gebruikt, waardoor het gebruik van achterhaalde en presentatie-specifieke elementen ongeldig zijn.

Dit zijn HTML-versies waarvan bij toepassing conform de specificatie vaststaat dat het in overeenstemming is met afdoende techniek Hu6, omdat deze versies geen elementen en attributen toestaan die bedoeld zijn voor weergavedoeleinden:

Voorbeelden

Opmerking: Voorbeelden hebben uitsluitend een informatieve functie. Het is niet de bedoeling om een succescriterium te beoordelen enkel op basis van de hier gepresenteerde voorbeelden.

Voorbeeld 1

Een HTML-document begint met de HTML 4.01 Strict DOCTYPE:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Voorbeeld 2

Een HTML-document begint met de HTML5 DOCTYPE:

<!DOCTYPE html>

Informatiebronnen

Opmerking: Informatiebronnen zijn uitsluitend informatief bedoeld. Ze maken geen deel uit van de Webrichtlijnen. Deze opsomming impliceert geen goedkeuring van de bronnen door de opstellers of toezichthouders van deze specificatie.

Referenties

Gerelateerde technieken

Toetsen

Procedure

  1. Controleer of één van de DOCTYPEs in de in deze techniek genoemde lijst van DOCTYPEs is gebruikt.

Verwacht toetsresultaat

Er wordt aan het succescriterium voldaan bij de volgende uitkomst:

  1. Controle 1 is waar.

Opmerking: Alle technieken hebben een informatieve status - het is niet verplicht om ze te gebruiken. De "afdoende technieken" worden als afdoende beschouwd om aan succescriteria te voldoen; het is echter niet noodzakelijk om deze technieken toe te passen.
Het staat eenieder vrij om nieuwe technieken voor te stellen.